Dinas vardo reikšmė


Kilmė: sanskritas, hebrajų

Dinas vardo reikšmė:
Sanskrito kalba dina reiškia „diena". Hebrajiškai dina reiškia „teista, vertinta".

Panašūs vardai:
Dinas Edinas Everdinas Dinasi Dinasij Bernardinas Eidinas Aidinas